Astro Consultation

Library

Ram Raksha Stotra

"Ram Raksha Stotra " a miraculous stotra for long life. It was written by a saint Budha Kaushika during the Vedic period. Literal meaning of Ram Raksha means 'Protection given by Lord Rama (to us)'.

.

oṃ asya śrī rāmarakśhā stotramantrasya budhakauśika ṛśhiḥ
śrī sītārāma chandrodevatā
anuśhṭup Chandaḥ
sītā śaktiḥ
śrīmān hanumān kīlakaṃ
śrīrāmacandra prītyarthe rāmarakśhā stotrajape viniyogaḥ

dhyānam
dhyāyedājānubāhuṃ dhṛtaśara dhanuśhaṃ baddha padmāsanasthaṃ
pītaṃ vāsovasānaṃ navakamala daḻasparthi netraṃ prasannam
vāmāṅkārūḍha sītāmukha kamala milallochanaṃ nīradābhaṃ
nānālaṅkāra dīptaṃ dadhatamuru jaṭāmaṇḍalaṃ rāmachandram

stotram
charitaṃ raghunāthasya śatakoṭi pravistaram
ekaikamakśharaṃ puṃsāṃ mahāpātaka nāśanam

dhyātvā nīlotpala śyāmaṃ rāmaṃ rājīvalochanam
jānakī lakśhmaṇopetaṃ jaṭāmukuṭa maṇḍitam

sāsitūṇa dhanurbāṇa pāṇiṃ naktaṃ charāntakam
svalīlayā jagatrātu māvirbhūtamajaṃ vibhum

rāmarakśhāṃ paṭhetprāGYaḥ pāpaghnīṃ sarvakāmadām
śiro me rāghavaḥ pātuphālaṃ daśarathātmajaḥ

kausalyeyo dṛśaupātu viśvāmitra priyaḥ śṛtī
ghrāṇaṃ pātu makhatrātā mukhaṃ saumitrivatsalaḥ

jihvāṃ vidyānidhiḥ pātu kaṇṭhaṃ bharata vanditaḥ
skandhau divyāyudhaḥ pātu bhujau bhagneśakārmukaḥ

karau sītāpatiḥ pātu hṛdayaṃ jāmadagnyajit
madhyaṃ pātu kharadhvaṃsī nābhiṃ jāmbavadāśrayaḥ

sugrīveśaḥ kaṭīpātu sakthinī hanumat-prabhuḥ
ūrū raghūttamaḥ pātu rakśhakula vināśakṛt

jānunī setukṛt pātu jaṅghe daśamukhāntakaḥ
pādauvibhīśhaṇa śrīdaḥpātu rāmoakhilaṃ vapuḥ

etāṃ rāmabalopetāṃ rakśhāṃ yaḥ sukṛtī paṭhet
sachirāyuḥ sukhī putrī vijayī vinayī bhavet

pātāḻa bhūtala vyoma chāriṇaś-chadma chāriṇaḥ
na draśhṭumapi śaktāste rakśhitaṃ rāmanāmabhiḥ

rāmeti rāmabhadreti rāmachandreti vāsmaran
naro nalipyate pāpairbhuktiṃ muktiṃ cha vindati

jagajjaitraika mantreṇa rāmanāmnābhi rakśhitam
yaḥ kaṇṭhe dhārayettasya karasthāḥ sarva siddhayaḥ

vajrapañjara nāmedaṃ yo rāmakavachaṃ smaret
avyāhatāGYaḥ sarvatra labhate jaya maṅgaḻam

ādiśhṭavān yathāsvapne rāma rakśhā mimāṃ haraḥ
tathā likhitavān prātaḥ prabuddhau budhakauśikaḥ

ārāmaḥ kalpavṛkśhāṇāṃ virāmaḥ sakalāpadām
abhirāma strilokānāṃ rāmaḥ śrīmānsanaḥ prabhuḥ

taruṇau rūpasampannau sukumārau mahābalau
puṇḍarīka viśālākśhau chīrakṛśhṇā jināmbarau

phalamūlāsinau dāntau tāpasau brahmachāriṇau
putrau daśarathasyaitau bhrātarau rāmalakśhmaṇau

śaraṇyau sarvasatvānāṃ śreśhṭā sarva dhanuśhmatāṃ
rakśhaḥkula nihantārau trāyetāṃ no raghūttamau

ātta sajya dhanuśhā viśhuspṛśā vakśhayāśuga niśhaṅga saṅginau
rakśhaṇāya mama rāmalakśhaṇāvagrataḥ pathisadaiva gacChatāṃ

sannaddhaḥ kavachī khaḍgī chāpabāṇadharo yuvā
gacChan manorathānnaścha rāmaḥ pātu sa lakśhmaṇaḥ

rāmo dāśarathi śśūro lakśhmaṇānucharo balī
kākutsaḥ puruśhaḥ pūrṇaḥ kausalyeyo raghūttamaḥ

vedānta vedyo yaGYeśaḥ purāṇa puruśhottamaḥ
jānakīvallabhaḥ śrīmānaprameya parākramaḥ

ityetāni japennityaṃ madbhaktaḥ śraddhayānvitaḥ
aśvamethādhikaṃ puṇyaṃ samprāpnoti nasaṃśayaḥ

rāmaṃ dūrvādaḻa śyāmaṃ padmākśhaṃ pītāvāsasaṃ
stuvanti nābhir-divyair-nate saṃsāriṇo narāḥ

rāmaṃ lakśhmaṇa pūrvajaṃ raghuvaraṃ sītāpatiṃ sundaraṃ
kākutsaṃ karuṇārṇavaṃ guṇanidhiṃ viprapriyaṃ dhārmikaṃ

rājendraṃ satyasandhaṃ daśarathatanayaṃ śyāmalaṃ śāntamūrtiṃ
vandelokābhirāmaṃ raghukula tilakaṃ rāghavaṃ rāvaṇārim

rāmāya rāmabhadrāya rāmachandrāya vethase
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ pataye namaḥ

śrīrāma rāma raghunandana rāma rāma
śrīrāma rāma bharatāgraja rāma rāma
śrīrāma rāma raṇakarkaśa rāma rāma
śrīrāma rāma śaraṇaṃ bhava rāma rāma

śrīrāma chandra charaṇau manasā smarāmi
śrīrāma chandra charaṇau vachasā gṛhṇāmi
śrīrāma chandra charaṇau śirasā namāmi
śrīrāma chandra charaṇau śaraṇaṃ prapadye

mātārāmo mat-pitā rāmachandraḥ
svāmī rāmo mat-sakhā rāmachandraḥ
sarvasvaṃ me rāmachandro dayāḻuḥ
nānyaṃ jāne naiva na jāne

dakśhiṇelakśhmaṇo yasya vāme cha janakātmajā
puratomārutir-yasya taṃ vande raghuvandanam

lokābhirāmaṃ raṇaraṅgadhīraṃ
rājīvanetraṃ raghuvaṃśanāthaṃ
kāruṇyarūpaṃ karuṇākaraṃ taṃ
śrīrāmachandraṃ śaraṇyaṃ prapadye

manojavaṃ māruta tulya vegaṃ
jitendriyaṃ buddhimatāṃ variśhṭaṃ
vātātmajaṃ vānarayūdha mukhyaṃ
śrīrāmadūtaṃ śaraṇaṃ prapadye

kūjantaṃ rāmarāmeti madhuraṃ madhurākśharaṃ
āruhyakavitā śākhāṃ vande vālmīki kokilam

āpadāmapahartāraṃ dātāraṃ sarvasampadāṃ
lokābhirāmaṃ śrīrāmaṃ bhūyobhūyo namāmyahaṃ

bharjanaṃ bhavabījānāmarjanaṃ sukhasampadāṃ
tarjanaṃ yamadūtānāṃ rāma rāmeti garjanam

rāmo rājamaṇiḥ sadā vijayate rāmaṃ rameśaṃ bhaje
rāmeṇābhihatā niśācharachamū rāmāya tasmai namaḥ
rāmānnāsti parāyaṇaṃ parataraṃ rāmasya dāsosmyahaṃ
rāme chittalayaḥ sadā bhavatu me bho rāma māmuddhara

śrīrāma rāma rāmeti rame rāme manorame
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānane

iti śrībudhakauśikamuni virachitaṃ śrīrāma rakśhāstotraṃ sampūrṇaṃ

śrīrāma jayarāma jayajayarāma

speak to our expert !

Speak to our Experts and get instant assistance regarding any query you may have.