Astro Consultation

Library

Dvadasha Stotra

Dvadasha stotra is a series of 12 Stotras composed by Sri Madhvacharya, the 13th-century founder of the Tattvavada or Dvaita school of philosophy. 'Dvadasha' in Sanskrit means 12 and all the 12 stotras are in praise of Lord Vishnu.

Vande vandyam sadanandam vasudevam nirajanamh |
Indirapatimadyadi varadesha varapradamh || 1||

Namami nikhiladhisha kiritaghrishhtapithavath |
Hrittamah shamanearkabham shripateh padapankajamh || 2||

Jambunadambaradharam nitambam chintyamishituh |
Svarnamajnjirasamvitam arudham jagadambaya || 3||

Udaram chintyam ishasya tanutveapi akhilambharam |
Valitrayankitam nityam arudham shriyaikaya || 4||

Smaraniyamuro vishhnoh indiravasamuttamaih |
Anantam antavadiva bhujayorantarangatamh || 5||

Shankhachakragadapadmadharashchintya harerbhujah |
Pinavritta jagadraxa kevalodyoginoanishamh || 6||

Santatam chintayetkantham bhasvatkaustubhabhasakamh |
Vaikunthasyakhila veda udgiryanteanisham yatah || 7||

Smareta yamininatha sahasramitakantimath |
Bhavatapapanodidhyam shripateh mukhapankajamh || 8||

Purnananyasukhodbhasim andasmitamadhishituh |
Govindasya sada chintyam nityanandapadapradamh || 9||

Smarami bShavasantapa hanidamritasagaramh |
Purnanandasya ramasya sanuragavalokanamh || 10||

Dhyayedajasramishasya padmajadipratixitamh |
Bhrubhangam parameshhthhyadi padadayi vimuktidamh || 11||

Santatam chintayeanantam antakale visheshhatah |
Naivodapuh grinantoantam yadgunanam ajadayah || 12||

speak to our expert !

Speak to our Experts and get instant assistance regarding any query you may have.